Actievoorwaarden en spelregels filmvouchers actie

Onderstaand vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de Pathé filmvouchers winactie van Akoestiekwinkel.nl.

 1. De Pathé filmvouchers winactie wordt uitgeschreven door Akoestiekwinkel.nl onderdeel van Merford Acoustic Materials, beide gevestigd: Franklinweg 8, 4207 HZ te Gorinchem. Op de winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een bestelling heeft geplaatst op www.akoestiekwinkel.nl. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer maakt één keer kans op twee Pathé filmvouchers inclusief een medium frisdrank en popcorn. Er worden in totaal 7 x 2 filmvouchers weggegeven. Let op: De kaarten zijn geldig tot en met 31-05-2019.
 4. De actie loopt alleen in week 11 (11 t/m 17 maart). In week 12 (18 t/m 24 maart) worden de winnaars bekendgemaakt. Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. U kunt de winnaars tevens op deze pagina terugvinden.
 5. De trekking van de winnaars geschiedt op basis van loting.
 6. De prijswinnaar heeft 14 dagen de tijd om te reageren. Mocht de prijswinnaar niet reageren binnen deze periode, vervalt het recht op de prijs en behoudt Akoestiekwinkel.nl het recht om (onder dezelfde voorwaarden) een andere winnaar te selecteren.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Akoestiekwinkel.nl kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere goederen.
 11. Medewerkers van Merford zijn uitgesloten van deelname.
 12. De persoonsgegevens die worden verkregen, worden alleen gebruikt door Akoestiekwinkel.nl voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Akoestiekwinkel.nl.
 14. Akoestiekwinkel.nl handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de Akoestiekwinkel Klantenservice via: +31 (0)183 643 885 of per e-mail via:  klantenservice@akoestiekwinkel.nl.  

De prijs:

Wanneer u in week 11 (11 t/m 17 maart) een bestelling plaatst op Akoestiekwinkel.nl maakt u automatisch kans op twee Pathé filmvouchers inclusief een medium frisdrank en popcorn in een Pathé of een Cinemec bioscoop in Nederland. De bezoekersvoorwaarden kun u hier terugvinden: https://www.pathe.nl/voorwaarden (Pathé All In Voucher). Let op: De kaarten zijn geldig tot en met 31-05-2019.

Privacy:

Akoestiekwinkel gaat zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens. Wij vragen alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Meer informatie vindt u in ons privacy statement. In dit geval betekent dit dat wij de prijswinnaars e-mails sturen betreffende hun prijs. Na afloop van de actie zullen de persoonsgegevens van de deelnemers worden verwijderd. 

Winnaars:

Dhr. G. Roelans uit Amsterdam
Dhr. J. Bultman uit Haarlem
Dhr. A. Steinfort Schaap uit Ede
Dhr. L. Riezebos uit Amsterdam
Dhr. P. Vrolijk uit Moordrecht
Dhr. D. Schaafsma uit Vianen
Dhr. M. Verhoef uit Nijkerk