Binnenvaartschippers moeten vanaf 1 januari 2020 aan bepaalde geluidseisen voldoen. Wij bieden oplossingen en de benodigde producten. In dit artikel wordt het probleem van de hutten en verblijven aangepakt.

Geluidsisolatie voor binnenvaart en beroepsvaart | Deel 3: De hutten en verblijven isoleren

In het eerste deel van de geluidsisolatie voor binnenvaart en beroepsvaart is te lezen dat alle binnenvaartschippers vanaf 1 januari 2020 aan bepaalde geluidseisen moeten voldoen. In de reeks artikelen die wij als Akoestiekwinkel publiceren vindt u oplossingen en producten om zoveel mogelijk aan de geluidseisen te kunnen voldoen. In dit artikel leest u alles over het isoleren van de hutten en verblijven.

Geluidsprobleem: Hutten en verblijven

De geluidsnorm voor de diverse verblijven aan boord zijn vastgesteld op 70 dB(a) in woonruimten en 60 dB(a) in slaapruimten (met uitzondering van schepen met A1 explotatiewijze). Om een indruk te geven hoeveel 60 dB(a) is, een gesprek tussen twee personen zit ongeveer op 58 dB(a)! Er zullen binnenvaartschepen zijn waar deze eisen een behoorlijke uitdaging zullen vormen, vooral in oudere schepen en schepen waarvan de slaapruimten dicht in de buurt van de machinekamer zijn. Het meest lastige van verblijven isoleren is de verbinding tussen deze ruimten. In het ergste geval zal gedacht moeten worden aan zwevende constructies voor het meest optimale resultaat.

Oplossing voor vloeren en wanden

 • Stalen vloeren en wanden
  De meest voor de hand liggende isolatiemethode voor stalen vloeren en wanden is ontdreunen met producten zoals Vibraflex BS of Vibradamp. Het beste resultaat wordt behaald met, of in de buurt van, een massaverdubbeling van de ondergrond. Dit zou in theorie een resultaat van 6 dB(a) op kunnen leveren. Het handige van ontdreuning is dat het niet uitmaakt aan welke zijde u de producten aanbrengt, binnen of buiten het vertrek.
 • Houten vloeren en wanden
  Ook de isolatiemethode voor houten vloeren en wanden betekent massa toevoegen. Hoe zwaarder u de te isoleren vlakken kunt maken des te hoger de isolatiewaarden. Door zoveel mogelijk wanden en vloeren te voorzien van Isomat TS14 kunt u een behoorlijke winst verwachten. Isomat wordt aangebracht met behulp van contactlijm en afgewerkt met een plaatmateriaal, bijvoorbeeld multiplex.

Er is altijd een kans dat het gewenste resultaat (nog) niet behaald is, dit kan twee redenen hebben. Er is niet voldoende massa aangebracht of er is der mate veel last van lucht- én contactgeluid dat een doos-in-doos principe nog de enige mogelijkheid is. Dit betekent dat u zwevende wanden en vloer moet gaan plaatsen zodat er een tweede ruimte ontstaat (doos-in-doos principe). Deze methode is bijzonder effectief, vooral tussen een slaapruimte en de machinekamer, maar kost veel tijd en ruimte.

 • Zwevende wanden maken
  Een zwevende wand kunt u maken door een frame van houten balkjes te maken, met verticale balkjes ter versteviging, en dit frame rondom te voorzien van trilling isolerende Regufoam Strips. Dit frame is de basis van de zwevende wand en wordt tussen de wanden, vloer en het plafond geklemd. Om er voor te zorgen dat de wand stevig en trillingsvrij wordt gemonteerd tegen de te isoleren wand gebruikt u MS-dempers, ongeveer 3 per vierkante meter. De dempers zorgen voor een horizontale ontkoppeling van de zwevende wand. De spouw (holle ruimte) vult u met EcoCoustic Cotton wol platen. De laatste en belangrijkste stap is het frame afwerken met plaatmateriaal. Gebruik hier een zo zwaar mogelijk materiaal voor. Ons advies is een dubbele laag gipsplaat met daar tussen een laag Isomat KE14 verlijmd en geschroefd. Een handig en doeltreffend alternatief van deze lagen is de akoestische constructieplaat Merfoplex.
MS-Dempers voor het maken van zwevende wanden
 
MS-Dempers voor het maken van zwevende wanden
 

 

 • Zwevende vloer maken
  Een ontkoppelde, of zwevende, vloer wordt gemaakt volgens het massa – veer principe, een zware vloer op een trillingsisolerend materiaal. Voorzie de wanden van de stuurhutvloer van zelf geknipte stroken Regupol Comfort5, monteer de stroken met een paar dotjes kit tegen de wanden en stuurkast, dit ziet er dan uit als een plint, en voorzie de gehele vloer van 10 mm Regupol Comfort5 (*dit zijn twee laagjes). Op de Regupol brengt u een 18 mm multiplexplaat aan welke u afwerkt met tenminste één laag Isomat TS14.

  *De veer, Regupol, zorgt voor het neutraliseren van trillingen. Samen met de massa, Isomat TS, wordt gezorgd voor de isolatie van laag frequent geluid. Een goed resultaat wordt behaald door de juiste combinatie van voldoende dikte van de veer en voldoende gewicht van de massa. In dit principe geldt: Hoe meer massa des te beter het resultaat.

Vragen? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp of wilt u productmonsters ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact