Geluidsoverlast van uw naaste buren. Wat heb ik nodig?

Burengeluid uitgelegd
Geluidsoverlast van (naaste) buren bestaat meestal uit een combinatie van contactgeluid en luchtgeluid. Het isoleren van burengeluid is het meest efficiënt aan de zijde van de veroorzaker. Helaas is dit in de meeste gevallen niet mogelijk. Op deze pagina beschrijven wij met welke producten u de overlast van de naaste buren in uw woning zoveel mogelijk kunt verminderen. Woont u in een flatgebouw bedenkt u dan goed dat contactgeluid en luchtgeluid via meerdere wanden en plafonds kunnen worden verspreid.

Contactgeluid van de buren isoleren
Contactgeluid afkomstig van de vloer van uw buren, zoals loopgeluiden of het verschuiven van stoelen, kunnen hoorbaar worden doordat uw vloer én de scheidingsmuur in beweging worden gebracht. Vooral in oudere woningen, met houten verdiepingsvloeren, is dit het geval. We noemen dit flankerend geluid, het binnendringen van geluid via meerdere wegen. Een zwevende vloer bij de bron is hier het meest efficiënt.

Om het contactgeluid bij u in huis zoveel mogelijk te verminderen kan het nodig zijn om naast de scheidingsmuur ook de vloer te isoleren, vooral in oudere woningen met houten verdiepingsvloeren kan dit nodig zijn. Begin eerst met het isoleren van de scheidingsmuur, u doet dit het best door de muur te voorzien van een zwevende voorzetwand, die u monteert met behulp van Merfoflex Tussenregels. U isoleert de muur dan zowel tegen contact- als luchtgeluid. Is er nog steeds sprake van geluidsoverlast dan komt dit naar alle waarschijnlijkheid via uw vloer binnen, dus als flankerend geluid.

De vloer kunt u isoleren met Agglomer Trillingsisolatie met daarover een zelf te verzorgen afwerklaag, zoals een dubbele gipsvezelplaat. Isoleren met ons kant & klare product Akoestifloor scheelt u tijd en arbeid! Op de productpagina’s leest u hoe deze producten worden toegepast.

Luchtgeluid van de buren isoleren
Luchtgeluid is de klank van een geluidsbron, denkt u aan een apparaat, spraakgeluid of muziek. Geluid is een beweging in de lucht, deze beweging wordt in dit geval het best geïsoleerd door de scheidingmuur met de buren te voorzien van een zwevende voorzetwand. Deze wand moet worden gemonteerd zonder contact te maken met de scheidingsmuur. Met behulp van de verende Merfoflex Tussenregels kunt u een zo’n zwevende voorzetwand maken. Beweging in de lucht wordt als het ware opgevangen in de vulling van de wand, Akoestiwol, en geïsoleerd door een dubbele, maximaal driedubbele, gipsplaat welke aan de Merfoflex Tussenregels worden bevestigd. Op de productpagina vindt u een handleiding voor het monteren van Merfoflex.

Wat kan ik aan resultaat verwachten?
Het beste resultaat wordt behaald door van de eerder genoemde producten de zwaarste of de dikste variant toe te passen. Onderzoek voor aanvang van uw klus waar de akoestische zwakke plekken van uw woning zijn. Probeer te achterhalen waar het geluid binnendringt, bijvoorbeeld door gedeelde vloer- of plafondconstructie of fundering.

Hieronder vindt u de producten voor het isoleren van wanden en vloeren

Filteren
Filteren

Geluidsisolatie en akoestiek in uw woning
Meer informatie over apparaat isolatie, deur isolatie, vloerisolatie en het verminderen van galm in huis vindt u op de pagina Geluidsisolatie en akoestiek in uw woning