Merfisol

Geluidshinder tijdens het varen doet afbreuk aan het plezier dat u aan het vaartuig beleefd. Dit wordt veroorzaakt door luchtgeluid of contactgeluid (of een combinatie van beide). Bij het aanpakken van uw geluidsprobleem is het belangrijk dat u onderscheid maakt tussen deze twee soorten geluid. Van wat voor soort geluid heeft u last aan boord? Wij hebben voor u de meest voorkomende geluidsproblemen uiteengezet.

Geluidsisolatie boten en jachten

Meer toepassingen

  • 4 Vloer isoleren
  • 5 Stuurkast dempen
  • 6 Casco dempen