Geluidsoverlast van uw onderburen. Wat heb ik nodig?

Burengeluid isoleren
Geluidsoverlast van onderburen bestaat meestal uit luchtgeluid, klanken zoals spraakgeluid. Het isoleren van (buren)geluid is het meest efficiënt aan de zijde van de veroorzaker. Helaas is dit in de meeste gevallen niet mogelijk. Op deze pagina beschrijven wij met welke producten u de overlast van de onderburen in uw woning zoveel mogelijk kunt verminderen. Woont u in een flatgebouw bedenkt u dan goed dat contactgeluid én luchtgeluid via meerdere wanden, vloeren en plafonds kunnen worden verspreid, we noemen dit flankerend geluid.

Contactgeluid van de buren isoleren
Contactgeluiden afkomstig van uw onderburen worden doorgaans via de wanden doorgegeven. In woningen met dunne, holle of lichte betonvloeren kunnen deze ook contactgeluiden doorgeven. Dit gebeurt sowieso in oudere woningen met houten verdiepingsvloeren.

Begin met het isoleren van de wanden, deze zijn doorgaans dunner en lichter dan de draagvloer en dragen/verspreiden geluid dus gemakkelijker. U doet dit het best door de wanden te voorzien van een zwevende voorzetwand, een dergelijke wand monteert u met behulp van Merfoflex Tussenregels. U isoleert de wanden dan zowel tegen contact- als luchtgeluid. Is er nog steeds sprake van geluidsoverlast dan komt dit naar alle waarschijnlijkheid via uw vloer binnen, dus als flankerend geluid.

Een betonnen draagvloer kunt u isoleren met Agglomer Trillingsisolatie met daarover een zelf te verzorgen afwerklaag, bijvoorbeeld een dubbele gipsvezelplaat (los gelegd van de wanden). Isoleren met ons kant & klare product Akoestifloor is ook goed mogelijk en scheelt u tijd en arbeid! Op de productpagina’s leest u hoe deze producten worden toegepast.

Een houten verdiepingsvloer kunt u isoleren met Isomat KE. Dit is een methode waarbij de vloer van extra gewicht wordt voorzien. Hoe zwaarder de vloer wordt des te hoger de isolatiewaarde. De uitleg en een stappenplan vindt u op onze tipspagina “Geluidsisolatie voor houten verdiepingsvloeren”.

Luchtgeluid van de onderburen isoleren
Luchtgeluid, klanken van een geluidsbron zoals spraak of muziek, is een beweging in de lucht. Ook luchtgeluid kan via de wanden en/of de vloer bij u terecht komen. De wanden worden het best geïsoleerd door deze te voorzien van een voorzetwand. Met behulp van de verende Merfoflex Tussenregels kunt u een zo’n zwevende voorzetwand maken. Beweging in de lucht wordt als het ware opgevangen in de vulling van de wand en geïsoleerd door een dubbele, maximaal driedubbele, gipsplaat welke aan de Merfoflex Tussenregels worden bevestigd. Op de productpagina vindt u een handleiding voor het monteren van Merfoflex.

Wat kan ik aan resultaat verwachten?
Het beste resultaat wordt behaald door van de eerder genoemde producten de zwaarste of de dikste variant toe te passen. Onderzoek voor aanvang van uw klus waar de akoestische zwakke plekken van uw woning zijn, denk bijvoorbeeld een schacht met de standleiding, overspraak van ventilatiekanalen, naden & kieren of niet goed sluitende of isolerende deuren.

Hieronder vindt u de producten voor het isoleren van wanden en vloeren

Filteren
Filteren

Geluidsisolatie en akoestiek in uw woning
Meer informatie over apparaat isolatie, deur isolatie, vloerisolatie en het verminderen van galm in huis vindt u op de pagina Geluidsisolatie en akoestiek in uw woning