Laagfrequent geluid is zeer lastig aan te pakken. Wat kunt u het er beste tegen doen?

Laagfrequent geluid

We horen steeds vaker dat mensen last hebben van storend laagfrequent geluid. Soms kan het zo storend zijn dat men er niet of nauwelijks meer van kan slapen. Er is zelfs een Nederlandse documentaire over gemaakt. Deze is beschikbaar om gratis te bekijken op Youtube.


Helaas is er aan de zijde van de ontvanger weinig te doen aan dit probleem. Deze laagfrequente geluiden worden vaak via de grond en de fundering door het hele huis geleid zonder veel weerstand. De oplossing zit dan ook in het isoleren van de bron van het geluid. Vaak zijn dit grote industriële of gemeentelijke installaties, waarbij de eigenaar van de bron het apparaat moet isoleren. Hiervoor kunt u het beste terecht bij de gemeente of bij een akoestisch adviesbureau. Kan het geluid niet aangepakt worden aan de bron? Dan zijn er nog een aantal oplossingen die het geluid mogelijk iets kunnen verminderen.


Ten eerste kunt u het geluid proberen te maskeren. Vaak is het zo dat wanneer er luider achtergrondgeluid binnenkomt, het laagfrequente geluid niet meer waarneembaar is. U kunt bijvoorbeeld een raam open zetten op de slaapkamer of een ruisbron aanzetten.


Ten tweede kan het in sommige gevallen helpen om een studiocabine aan te schaffen. Deze cabines bevatten veel massa en kunnen bij de lagere frequenties het geluid toch nog net tolerabel maken. Onze oplossingen bieden isolatie tot 50Hz. Daaronder hebben wij geen gegevens van akoestisch gedrag beschikbaar.


In een derde geval kan de hinder puur ondervonden worden door de fysieke trillingen in bed. Er zijn situaties waar het toepassen van trillingsisolatie, trillingdempers, tussen vloer en bedpoot vermindering kan opleveren. Voor de uitvoer van deze oplossing hebben wij een specifieke tipspagina.